დიალოგი კარანტინში

ესაუბრება ნანა ტრაპაიძე   სანამ დიალოგს დავიწყებთ, სიცხადისათვის მოკლედ მოვხაზავ საჭირბოროტო თემებს, რომელთა გარშემოც შედგება ჩვენი კითხვა-პასუხი. მინდა ვისაუბროთ ლიტერატურის შესახებ არა ფილოლოგიური აზრით, როგორც დამკვირვებლებმა ლიტერატურაზე, არამედ, ასე ვთქვათ, პირადი ლიტერატურული გამოცდილებით. ,,ლიტერატურულ გამოცდილებაში“ ვგულისხმობ ადამიანის უნარს, არა უბრალოდ განიცადოს, არამედ დაიმახსოვროს და არა უბრალოდ დაიმახსოვროს, არამედ გადმოსცეს. ასეთი გამოცდილება მეტ-ნაკლებად ყველას აქვს, მიუხედავად […]

ინტერვიუ ნინო ხარატიშვილთან

ესაუბრება ზაალ ანდრონიკაშვილი I ნაწილი  – ნინო, როგორც ქართველი, რომელიც წერს გერმანულად, როგორ ფიქრობ, ლიტერატურა მიბმულია რამე ქვეყანაზე, მიბმულია ენაზე, თუ არსებობს ენის და ერისგან დამოუკიდებლად? – რა ვიცი, კარგი კითხვაა, მე მგონი ორივე. ერთი მხრივ, აუცილებლად მიბმულია იმიტომ, რომ ამ ფაქტს ვერ უარვყოფთ, ენის გარეშე არ არის ლიტერატურა და შენ გჭირდება კონკრეტული ენა, რომელზეც […]